Mesto, ľudiaPriemysel v okolíČo ponúkameOpis priemyselného parkuČo hľadámeTechnická špecifikáciaKontakty

Stiahnúť prezentáciu

Mesto, ľudia

Mesto Trebišov sa nachádza na území Východoslovenskej nížiny, ktorá je z dôvodu vysokej miery nezamestnanosti a nedostatku pracovných príležitostí v priemyselnom odvetví zaradená do lokalít s možnosťou získania investičných stimulov pre investorov pri zriaďovaní výrobných prevádzok. Priemyselný park sa nachádza v spádovej oblasti okresov Trebišov, Vranov nad Topľou, Michalovce, ktoré vytvárajú dostatočnú zásobu pracovnej sily. V súčasnosti sa počet evidovaných nezamestnaných pohybuje na úrovni 30 tis. obyvateľov spolu za tri tieto okresy.

     
     

Mesto Trebišov disponuje  vybudovanou infraštruktúrou, v meste sa nachádza štátna správa, dostupné špecializované zdravotnícke služby a sieť poskytovateľov zdravotníckych služieb, základné a stredné odborné školy, gymnázium, zariadenia športového vyžitia - zimný štadión, športová hala, futbalový štadión, krytá plaváreň, letné kúpalisko. V meste sa nachádza kultúrna pamiatka - kaštieľ grófa Andrássyho, mauzóleum Júliusa Andrássyho, mestský park, ktorý sa napája na lužný lesopark s možnosťou cyklotúr k rieke Ondava. Okres Trebišov má významný potenciál v oblasti rozvoja cestovného ruchu hlavne vo vinárskej oblasti - Tokajská vínna cesta.

V oblasti cezhraničnej spolupráce existuje veľký potenciál pre rozvoj obchodných aktivít s Maďarskou republikou a Ukrajinou.

Okres Trebišov má 103 tis. obyvateľov, z čoho je 70 % je Slovenskej národnosti, 30 % predstavujú národnostné menšiny. Mesto Trebišov má 23 tis. obyvateľov. Zastúpenie obyvateľov v produktívnom veku predstavuje 60 % z celkového počtu obyvateľstva. Tento pomer zastúpenia je identický aj v rámci okresov Vranov nad Topľou a Michalovce.

Obyvatelia zamestnaní v priemysle tvoria v okrese Trebišov 19,8 %  z celkového počtu zamestnaných obyvateľov. Priemerná mesačná mzda v okrese Trebišov sa pohybuje na úrovni 365,13 € / 11 tis. Sk.
Created by V.L. Production
SlovenskyEnglish Created by V.L. Production